Haninge-Tyresö Rotaryklubb fortsätter sitt internationella stöd för hälsofrämjande åtgärder i särskilt utsatta länder. I flera år har klubben bidragit till Rotary Doctors behjärtansvärda projekt – och även under 2022 har vi tack vare våra insamlingar och evenemang kunnat skicka pengar till organisationens arbete. Det är medel som skapar konkret och direkt nytta för de behövande. 
Efter covid-19 pandemin har Rotary Doctors kunnat sända ut läkare och tandläkare på uppdrag till Kenya igen. Samtidigt har det viktiga arbetet med förebyggande barn- och mödravård fortsatt. Flera tusen barn vaccineras och deras tillväxtkurva kontrolleras, mödravårdskontroller utförs och preventivmedel distribueras vid våra sjuksköterskeledda jeeplinjer. Byggandet av brunnar och källor för rent vatten och latriner har fortsatt. Rotary Doctors har också genomfört projekt som stärker kvinnors rätt till hälsa, t.ex. genom att utbilda kvinnor och män för att bekämpa könsstympning. 
 
Haninge-Tyresö Rotaryklubbs engagemang i frågorna har nu särskilt uppmärksammats av organisationen Rotary Doctors, genom ett tackbrev. Du kan läsa brevet här.