01
mars
2024
Haninge

Sweden

Vår gäst Anders Johansson, som representerar ESRAG - Environmental Sustainability Rotary Action Group berättar vad vi kan göra tillsammans för att förbättra vårt klimat och vår miljö. Rotarys 7 fokusområden är Främja fred, Bekämpa sjukdomar, Rent vatten och hygien, Mödra- och barnavård, Stödja utbildning, Lokal ekonomisk utveckling och 2020 tillkom Skydda miljön. Vilken strategi ligger bakom Skydda miljön och vad kan jag som enskild Rotarian göra och vad skall jag tänka på för att skapa en bättre miljö?