15
mars
2024
Haninge

Sweden

Vår klubbmedlem Asta Holm berättar om sin bakgrund och sitt uppdrag som nämndeman vid Svea Hovrätt. 

Bild: Balansvåg - Historiska museet - DIG 49428.jpg, 14 januari 2019. Av Ola Myrin, SHM, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138825749