08
mars
2024
Haninge

Sweden

Karin Karlsson från Oxhagen gård i Norra Sorunda berättar om vad en Grön Arena-gård står för. Grön Arena är ett koncept för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalitet. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.