16
feb.
2024
Haninge

Sweden

Tina Elfwing, Miljöanalytiker, Stockholms universitet 

Tina Elfwing är föreståndare för Östersjöcentrum, med en bakgrund som doktor i marin ekotoxikologi. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra Stockholms universitets breda, långtida och betydelsefulla marina verksamhet. Hos oss samarbetar forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.

Text och bild Stockholms universitet.